Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 114. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 114. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

У Сарајеву, дана 26.01.2023. године, одржана је 114. сједница Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине на којој је усвојено:
Рјешење по Захтјеву за продужење појединачног изузећа споразума од забране утврђеног Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-03-26-4-038-24/21 од 17. 02. 2022. године, поднесиоца „Philip Morris Products S.A.“ Neuchatel, Швицарска и „KT&G Corporation“, Daejeon, Кореја у смислу члана 6. става (3) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта „Предузеће за производњу и промет воде Власинка“ доо Београд, Република Србија, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта „GI Finance“ д.о.о. Зворник, Босна и Херцеговина, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта „Електропривреда Републике Српске – Обновљиви извори енергије“ д.о.о. Љубиње, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса „Нестро Петро“ Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића 83 А, 78000 Бања Лука, ради непостојања обавезе пријаве у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка против привредног субјекта „Мушинбеговић Градња“ д.о.о. Високо и Фондације „Археолошки парк Босанска пирамида Сунце“ Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак о проширењу Закључка о покретању поступка број УП- 03-26-3-007-9/22 од 19.05.2022. године ради утврђивања забрањеног споразума из члана 4. став (1) под б) Закона о конкуренцији, а по Захтјеву за проширење поступка привредних субјеката ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о., Прилаз баруна Филиповића 25, Загреб, Република Хрватска и ПЛИВА д.о.о. Сарајево, Трг Хероја 10, Сарајево, Босна и Херцеговина.
Мишљење привредног субјекта „Нестро Петрол“ а.д. Краља Алфонса XIII бр.9, 78000 Бања Лука, у вези са обавезом пријаве концентрације у смислу члана 12. те члана 4. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09).
Мишљење по Захтјеву „Ј.П. Међународна зрачна лука – аеродром Мостар“ д.о.о. Мостар, Босна и Херцеговина.
Конкуренцијски савјет сматра да на тржишту услужних дјелатности којима се аеродроми стављају на располагање авиопријевозницима и путницима у Босни и Херцеговини постоји ефективна конкуренција, те у складу са чланом 25. став (1) под ф) Закона о конкуренцији даје Мишљење да је тржиште услужних дјелатности којима се аеродроми стављају на располагање авиопревозницима и путницима у Босни и Херцеговини отворено за конкуренцију.
Ово мишљење је дато искључиво на основу јавно доступних података, података прикупљених од стране привредног субјекта Аеродром Мостар, и има довољно података о отворености релевантног тржишта предметног поступка са аспекта Закона о конкуренцији, не улазећи при томе у питања изузећа од примјене Закона о јавним набавкама.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Предузеће за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске” а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина.
Конкуренцијски савјет сматра да на тржишту услужних дјелатности којима се аеродроми стављају на располагање авиопревозницима и путницима у Босни и Херцеговини постоји ефективна конкуренција, те у складу са чланом 25. став (1) под ф) Закона о конкуренцији даје Мишљење да је тржиште услужних дјелатности којима се аеродроми стављају на располагање авиопревозницима и путницима у Босни и Херцеговини отворено за конкуренцију.

Конкуренцијски савјет БиХ

Претходни

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта „Електропривреда Републике Српске…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ По Захтјеву за продужење појединачног изузећа споразума од забране…

post-bars