Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

U Sarajevu, dana 26.01.2023. godine, održana je 114. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:
Rješenje po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća sporazuma od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-03-26-4-038-24/21 od 17. 02. 2022. godine, podnesioca „Philip Morris Products S.A.“ Neuchatel, Švicarska i „KT&G Corporation“, Daejeon, Koreja u smislu člana 6. stava (3) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „Preduzeće za proizvodnju i promet vode Vlasinka“ doo Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „GI Finance“ d.o.o. Zvornik, Bosna i Hercegovina, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „Elektroprivreda Republike Srpske – Obnovljivi izvori energije“ d.o.o. Ljubinje, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa „Nestro Petro“ Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 83 A, 78000 Banja Luka, radi nepostojanja obaveze prijave u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka protiv privrednog subjekta „Mušinbegović Gradnja“ d.o.o. Visoko i Fondacije „Arheološki park Bosanska piramida Sunce“ Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o proširenju Zaključka o pokretanju postupka broj UP- 03-26-3-007-9/22 od 19.05.2022. godine radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) pod b) Zakona o konkurenciji, a po Zahtjevu za proširenje postupka privrednih subjekata PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska i PLIVA d.o.o. Sarajevo, Trg Heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Mišljenje privrednog subjekta „Nestro Petrol“ a.d. Kralja Alfonsa XIII br.9, 78000 Banja Luka, u vezi sa obavezom prijave koncentracije u smislu člana 12. te člana 4. Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09).
Mišljenje po Zahtjevu „J.P. Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar“ d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina.
Konkurencijsko vijeće smatra da na tržištu uslužnih djelatnosti kojima se aerodromi stavljaju na raspolaganje avioprijevoznicima i putnicima u Bosni i Hercegovini postoji efektivna konkurencija, te u skladu sa članom 25. stav (1) pod f) Zakona o konkurenciji daje Mišljenje da je tržište uslužnih djelatnosti kojima se aerodromi stavljaju na raspolaganje avioprijevoznicima i putnicima u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.
Ovo mišljenje je dato isključivo na osnovu javno dostupnih podataka, podataka prikupljenih od strane privrednog subjekta Aerodrom Mostar, i ima dovoljno podataka o otvorenosti relevantnog tržišta predmetnog postupka sa aspekta Zakona o konkurenciji, ne ulazeći pri tome u pitanja izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama.
Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
Konkurencijsko vijeće smatra da na tržištu uslužnih djelatnosti kojima se aerodromi stavljaju na raspolaganje avioprijevoznicima i putnicima u Bosni i Hercegovini postoji efektivna konkurencija, te u skladu sa članom 25. stav (1) pod f) Zakona o konkurenciji daje Mišljenje da je tržište uslužnih djelatnosti kojima se aerodromi stavljaju na raspolaganje avioprijevoznicima i putnicima u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „Elektroprivreda Republike Srpske…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća sporazuma od zabrane…

post-bars