Vrati se na vrh

 RJEŠENJE Po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća sporazuma od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: UP-03-26-4-038-24/21 od 17. februara 2022. godine, podnosioca  „Philip Morris Products S.A.“, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Švicarska i „KT&G Corporation“, 71 Beotkkot – gil, Daedeok – gu, Daejeon, 34337, Republika Koreja.
26/01/2023

RJEŠENJE Po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća sporazuma od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: UP-03-26-4-038-24/21 od 17. februara 2022. godine, podnosioca „Philip Morris Products S.A.“, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Švicarska i „KT&G Corporation“, 71 Beotkkot – gil, Daedeok – gu, Daejeon, 34337, Republika Koreja.

Prethodni

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 114. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars