Vrati se na vrh

 Саопштење са 7. сједнице

Саопштење са 7. сједнице

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је 24. 04. 2024. године у Сарајеву одржао 7. сједницу. Сједници је претходио стручни колегиј.
На сједници су разматрани материјали из области конкуренцијског права и политике као и области унутрашњег рада и функционисања Конкуренцијског савјета.
У поступку вођеном по Захтјеву привредног субјекта „Telemach BH“ д.о.о. Сарајево против привредних субјеката „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука, „БХ Телеком“ а.д. Сарајево и „Arena Channels Group“ д.о.о. Београд, Србија, донесено је Рјешење којим се одбија Захтјев за утврђивање постојања забрањеног споразума према члану 4. став 1. тачка б), ц) и е) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Истим Рјешењем, као неоснован је одбијен и дио Захтјева „Telemacha“ против „Arena Channels Group“ за утврђивање злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка б), ц) и д) Закона.
Усвојено је Рјешење којим је допуштена концентрација на тржишту управљања инвестиционим фондовима на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем појединачне контроле привредног субјекта “ НЛБ Склади“ д.о.о. Љубљана, Словенија, над привредним субјектом „Generali Investments“ АД Скопље, Сјеверна Македонија
Приликом оцјене конценетрације, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не може узроковати ограничавање, спрјечавање или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту управљања инвестиционим фондовима на територији Босне и Херцеговине, након чега је она допуштена.
Одбачена је Пријава концентрације по Захтјеву „Delta Real Estate“ д.о.о Београд, Србија која се односи на стицање контроле над субјектом у стечају „ГП РАД“ Београд, Србија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Због непостојања концентрације, у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренциј одбачена је и Пријава концентрације физичког лица Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi, Уједињени Арапски Емирати, Дубаи.
Покренут је поступак по Захтјеву привредног субјекта “Telemach BH“ против привредних субјеката „VIP Team“, „HAYAT“, „ОБН“, „РТВ БН“, „О Канал“, „Retro Media“ и „DENI Compani“, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка ц) и д) Закона.
Покренут је поступак по службеној дужности против Града Бања Лука ради утврђивања постојања забрањеног споразума смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији, као и против привредног субјекта „Еко топлане“ Бања Лука ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
По службеној дужности је покренут и поступак против привредног субјекта „ЈП Гријање“ д.о.о. Какањ, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона.
Такође, поступак по службеној дужности је покренут ради за оцјене концентрације привредног субјекта „Бинго“ д.д. Тузла.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Фриком“ д.о.о. Требиње о могућности покретања поступка због необезбјеђивања конкурентности везано за индивидуалну услугу „збрињавање отпада из стамбених и пословних простора“ на тржишту пружања комуналних услуга
Имајући у виду Захтјев, Конкуренцијски савјет је навео да се мишљењем не може дати оцјена о евентуалном постојању забрањених конкуренцијских дјеловања нити цијенити законитост одређеног понашања привредних субјеката. То је могуће утврдити искључиво у поступцима који се воде пред Конкуренцијским савјетом.
У оквиру преосталих тачака дневног реда сједнице усвојен је Приједлог Одлуке о усвајању привременог плана јавних набавки за април-јуни 2024. године, као и Приједлог Рјешења о именовању предсједника Конкуренцијског савјета.
Такође, именоване су радне групе за припрему нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о конкуренцији, као и за израду нацрта и приједлога Програма рада Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине за 2025. годину.

 

Претходни

В О Д И Ч за приступ информацијама

Сљедећи

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјеката Telemach BH…

post-bars