Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE sa 7. sjednice

PRIOPĆENJE sa 7. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 24. 04. 2024. godine u Sarajevu održalo 7. sjednicu. Sjednici je prethodio stručni kolegij.
Na sjednici su razmatrani materijali iz oblasti konkurencijskog prava i politike kao i oblasti unutarnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.
U postupku vođenom po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskih subjekata „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, „BH Telecom“ a.d. Sarajevo i „Arena Channels Group“ d.o.o. Beograd, Srbija, doneseno je Rješenje kojim se odbija Zahtjev utvrđivanje postojanja zabranjenog sporazuma prema članku 4. stavak 1. točka b), c) i e) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Istim Rješenjem, kao neutemeljen je odbijen i dio Zahtjeva „Telemacha“ protiv „Arena Channels Group“ za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2. točka b), c) i d) Zakona.
Usvojeno je Rješenje kojim je dopuštena koncentracija na tržištu upravljanja investicionim fondovima na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta “ NLB Skladi“ d.o.o. Ljubljana, Slovenija, nad gospodarskim subjektom „Generali Investments“ AD Skoplje, Sjeverna Makedonija.
Prilikom ocjene koncenetracije, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija ne može uzrokovati ograničavanje, sprječavanje ili narušavanje konkurencije na mjerodavnom tržištu upravljanja investicionim fondovima na teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon čega je ona dopuštena.
Odbačena je Prijava koncentracije po Zahtjevu „Delta Real Estate“ d.o.o Beograd, Srbija koja se odnosi na stjecanje kontrole nad subjektom u stečaju „GP RAD“ Beograd, Srbija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zbog nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji odbačena je i Prijava koncentracije fizičke osobe Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi, Ujedinjeni Arapski Emirati, Dubai.
Pokrenut je postupak po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Telemach BH“ protiv gospodarskih subjekata „VIP Team“, „HAYAT“, „OBN“, „RTV BN“, „O Kanal“, „Retro Media“ i „DENI Compani“, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2. točka c) i d) Zakona.
Pokrenut je postupak po službenoj dužnosti protiv Grada Banja Luka radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji, kao i protiv gospodarskog subjekta „Eko toplane“ Banja Luka radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji.
Po službenoj dužnosti je pokrenut i postupak protiv gospodarskog subjekta „JP Grijanje“ d.o.o. Kakanj, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zаkоnа.
Također, postupak po službenoj dužnosti je pokrenut radi za ocjene koncentracije gospodarskog subjekta „Bingo“ d.d. Tuzla.
Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Frikom“ d.o.o. Trebinje o mogućnosti pokretanja postupka zbog neobezbjeđivanja konkurentnosti vezano za individualnu uslugu „zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora“ na tržištu pružanja komunalnih usluga.
Imajući u vidu Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je navelo da se mišljenjem ne može dati ocjena o eventualnom postojanju zabranjenih konkurencijskih djelovanja niti cijeniti zakonitost određenog ponašanja gospodarskih subjekata. To je moguće utvrditi isključivo u postupcima koji se vode pred Konkurencijskim vijećem.
U okviru preostalih točaka dnevnog reda sjednice usvojen je Prijedlog Odluke o usvajanju privremenog plana javnih nabava za travanj-lipanj 2024. godine, kao i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća.
Također, imenovane su radne grupe za pripremu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji, kao i za izradu nacrta i prijedloga Programa rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

 

Prev Post

Zahtjev za pristup informacijama u Konkurencijskom vijeću

Next Post

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekata Telemach BH…

post-bars