Obavještenje o Zajedničkom izvještaju o koncentraciji privrednih subjekata Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Tatradžálovas a. Slovaki, banka 811 06 Bratislava, Slovačka, 365.banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovačka, i Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovačka (ČSOB), što se odnosi na osnivanje novog poslovnog subjekta, Mongolská obchodná ni19ská m. 90 Bratislava, Slovačka u obliku zajedničkog ulaganja

Download (PDF, 209KB)

Obavijest o zajedničkom izvješću o koncentraciji gospodarskih subjekata Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovačka, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovačka, i Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovačka (ČSOB), koji se odnosi na osnivanje novog poslovnog subjekta Monilogi s.r.o., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka u obliku zajedničkog ulaganja

Download (PDF, 209KB)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S., MLYNSKÉ NIVY 1, 829 90 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S., TOMÁŠIKOVA 48, 832 37 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, TATRA BANKA, A.S., HODŽOVO NÁMESTIE 3, 811 06 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, 365.BANK, A. S., DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 4, 811 02 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА, И ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S., ŽIŽKOVA 11, 811 02 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА (ČSOB), КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ОСНИВАЊЕ НОВОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА MONILOGI S.R.O., MLYNSKÉ NIVY 1, 829 90 БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧКА У ОБЛИКУ ДРУШТВА ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА

Download (PDF, 209KB)