Vrati se na vrh

 Закључак  о одбацивању Пријаве намјере концентрације привредног субјекта Делта Холдинг д.о.о. Београд, Владимира Поповића 8А, 11070 Нови Београд, Република Србија која се односи на куповину 99,81% основног капитала у привредном субјекту Атлед д.о.о. Београд, Владимира Поповића 8А, 11070 Нови Београд, Република Србија

Закључак о одбацивању Пријаве намјере концентрације привредног субјекта Делта Холдинг д.о.о. Београд, Владимира Поповића 8А, 11070 Нови Београд, Република Србија која се односи на куповину 99,81% основног капитала у привредном субјекту Атлед д.о.о. Београд, Владимира Поповића 8А, 11070 Нови Београд, Република Србија

Претходни

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС за продају службеног возила путем поступка лицитације…

Сљедећи

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

post-bars