Vrati se na vrh

 Zaključak  o odbacivanju Prijave namjere koncentracije gospodarskog subjekta Delta Holding d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija koja se odnosi na kupovinu 99,81% osnovnog kapitala u gospodarskom subjektu Atled d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija
10/08/2023

Zaključak o odbacivanju Prijave namjere koncentracije gospodarskog subjekta Delta Holding d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija koja se odnosi na kupovinu 99,81% osnovnog kapitala u gospodarskom subjektu Atled d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija

Prev Post

PONOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju službenog vozila putem postupka licitacije…

Next Post

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars