Vrati se na vrh

Закључак о продужењу рока за доношење рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 01-05-26-028-11-ИИ/2009 од дана 16.02.2010. године ради злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, против привредног субјекта БХ Телецом д.д. Сарајево

Претходни

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за појединачно изузеће споразума…

Сљедећи

Закључак о покретању поступка по захтјеву привредних субјеката КОМУНАЛИЈЕ ХРГОВЧИЋ…

post-bars