Vrati se na vrh

Закључак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта ОАО НефтегазИнКор, Москва, Руска Федерација, над привредним субјектом Рафинерија уља Модрича АД. Модрича, Босна и Херцеговина

Претходни

З А К Љ У Ч А К одбацује се…

Сљедећи

Закључак по Пријави намјере концентрације између привредног субјекта ОАО НефтегазИнКор,…

post-bars