Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К одбацује се Пријава намјере концентрације привредног субјекта Клас д.д. Сарајево ради непостојања обавезе подношења исте, у смислу одредби Закона о конкуренцији

Претходни

З А К Љ У Ч А К одбацује се…

Сљедећи

Закључак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта ОАО НефтегазИнКор, Москва,…

post-bars