Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве намјере концентрације привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, 71000 Сарајево, ул. Џемала Биједића 216, Босна и Херцеговина

Претходни

Конкуренцијски савјет потписао Меморандум о разумијевању са Агенцијом за заштиту…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Telemach д.о.о.…

post-bars