Vrati se na vrh

04/10/2021

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву за мишљење привредног субјекта Банка Поштанска штедионица а.д. Краљице Марије 3, 11120 Београд, Република Србија о обавези пријаве концентрације

Претходни

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Захтјева за покретање поступка утврђивања забрањених конкуренцијских…

Сљедећи

Закључако одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта АБА д.о.о. Београд

post-bars