Vrati se na vrh

23/05/2023

Пријави корупцију

Врсте пријављивања неправилности и/или корупције
(1) Пријављивање може бити повјерљиво или анонимно.
(2) Повјерљиво пријављивање јесте пријављивање код којег је Комисији познат идентитет лица које је поднијело пријаву.
(3) Анонимно пријављивање јесте пријављивање без навођења идентитета подносиоца пријаве.

Начини запримања пријава неправилности и/или корупције
Пријава неправилности и/или корупције ће се у Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине запримати на два начина и то:
1. а) путем е-маил адресе prijavikorupciju@bihkonk.gov.ba;
2. б) путем поште адресиране на Конкуренцијско савјет Босне и Херцеговине са назнаком “не отварати – пријава неправилности”.

Претходни

Етички кодекс

Сљедећи

8th Soljan Conference on Competition Law and Policy “Goals of…

post-bars