Vrati se na vrh

РЈЕШЕЊЕ по Закључку о покретању поступка по службеној дужности, против привредних субјеката UniCredit Bank d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo и Тенфоре д.о.о. Бања Лука, ради злоупотребе доминантног положаја

Претходни

ЗАКЉУЧАК о захтјеву за преиспитивање Рјешења број: 02-26-2-028-145-II/11 – Апатинска…

Сљедећи

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Захтјева за покретање поступка привредног субјекта TXTV…

post-bars