Vrati se na vrh

Р Ј Е Ш Е Њ Е по захтјеву привредних субјеката: Босанска књига д.о.о. Сарајево, Нова Дјечија књига д.о.о. Сарајево и Sarajevo Publishing д.о.о. Сарајево, за покретањем поступка за утврђивање злоупотребе доминантног положаја и доношење привремене мјере

Претходни

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Сљедећи

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

post-bars