Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 108. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета БиХ

У Сарајеву, дана 05.08.2022. године, одржана је 108. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим се сматра да привредни субјекти Телеком Србија а.д. Таковска 2, 11000 Београд, Република Србија и Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије, Таковска 10, 11000 Београд, Република Србија у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљавају доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) истог Закона.
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација између привредних субјеката Трговинско угоститељска радња „Маркет АС“ Љубо Симић с.п. Градишка, Љевчанска б.б. 78400 Градишка и “Квимпеx” доо Котор Варош, на тржишту малопродаје претежно прехрамбеним производима, пићима и духанским производима на подручју општине Котор Варош, по основу преузимања већине учешћа.
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту производње и продаје соде (натријевог карбоната) у Босни и Херцеговини, настала стицањем директне контроле привредног субјекта „Sisecam Chemicals“, САД, над привредним субјектима: „Ciner Resources Corporation“, САД, „Atlantic Soda LLC“, САД и „Pacific Soda LLC“, САД.
Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта ”УНИФАРМ” д.о.о. Лукавац, Бистарац, Ново насеље бб, Лукавац, против Владе Херцеговачко-неретванског кантона, Стјепана Радића 3, Мостар, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, као неоснован. Такође, одбија се захтјев за накнаду трошкова поступка привредног субјекта ”УНИФАРМ” Лукавац, као неоснован.
Рјешење којим се одбија Захтјев за обнову управног поступка привредног субјекта „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево, у поступку који се водио пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине, под бројем: 04-26-2-005-II/15, као неоснован.
Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Ella Textile д.о.о. Градишка, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о проширењу Закључака о покретању поступка, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1) тачке б) Закона о конкуренцији број: УП 02-26-2-042-6/21 од дана 17.02.202. године, на тачку д) члана 4. став 1) Закона о конкуренцији, по захтјеву привредног субјекта Digital Asset Management д.о.о. Бања Лука.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП 02-26-2-042-6/21 од 17.02.2022. године, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији, а који се води по захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Digital Asset Management д.о.о. Бања Лука, против привредног субјекта Raiffeisen bank д.д. Босна и Херцеговина, Филијала Бања Лука БиХ.

Конкуренцијски савјет БиХ

Претходни

Рјешење о непостојању злоупотребе доминантног положаја привредног субјеката Телеком Србија…

Сљедећи

Рјешење којим се одбија Захтјев за обнову управног поступка привредног…

post-bars