Vrati se na vrh

05/08/2022

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 108. Konkurencijskog vijeća BiH

U Sarajevu, dana 05.08.2022. godine, održana je 108. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se smatra da privredni subjekti Telekom Srbija a.d. Takovska 2, 11000 Beograd, Republika Srbija i Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije, Takovska 10, 11000 Beograd, Republika Srbija u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljavaju dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) istog Zakona.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija između privrednih subjekata Trgovinsko ugostiteljska radnja „Market AS“ Ljubo Simić s.p. Gradiška, Ljevčanska b.b. 78400 Gradiška i “Kvimpex” doo Kotor Varoš, na tržištu maloprodaje pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima na području opštine Kotor Varoš, po osnovu preuzimanja većine udjela.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i prodaje sode (natrijevog karbonata) u Bosni i Hercegovini, nastala sticanjem direktne kontrole privrednog subjekta „Sisecam Chemicals“, SAD, nad privrednim subjektima: „Ciner Resources Corporation“, SAD, „Atlantic Soda LLC“, SAD i „Pacific Soda LLC“, SAD.
Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta ”UNIFARM” d.o.o. Lukavac, Bistarac, Novo naselje bb, Lukavac, protiv Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Stjepana Radića 3, Mostar, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Takođe, odbija se zahtjev za naknadu troškova postupka privrednog subjekta ”UNIFARM” Lukavac, kao neosnovan.
Rješenje kojim se odbija Zahtjev za obnovu upravnog postupka privrednog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, u postupku koji se vodio pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine, pod brojem: 04-26-2-005-II/15, kao neosnovan.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Ella Textile d.o.o. Gradiška, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o proširenju Zaključaka o pokretanju postupka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačke b) Zakona o konkurenciji broj: UP 02-26-2-042-6/21 od dana 17.02.202. godine, na tačku d) člana 4. stav 1) Zakona o konkurenciji, po zahtjevu privrednog subjekta Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP 02-26-2-042-6/21 od 17.02.2022. godine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji, a koji se vodi po zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Digital Asset Management d.o.o. Banja Luka, protiv privrednog subjekta Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Banja Luka BiH.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prev Post

Rješenje o nepostojanju zlouporabe vladajućeg položaja gospodarskog subjekata Telekom Srbija…

Next Post

Rješenje kojim se odbija Zahtjev za obnovu upravnog postupka gospodarskog…

post-bars