Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ у Сарајеву, 24.02.2022. године, одржана је 100. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

САОПШТЕЊЕ

у Сарајеву, 24.02.2022. године, одржана је 100. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Закључак којим се одбацује Иницијатива поднесена од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, за преиспитивање рјешења по службеној дужности (члан 43, став 5, тачка ц Закона о конкуренцији), ради неиспуњења услова за преиспитивање рјешења по службеној дужности.
Иницијатива се односила на поступак који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука, ради стицања контроле над привредним субјектом Телрад Нет д.о.о. Бијељина, који је окончан Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-05-26-1-005-14/18 од 02.08.2018. године.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за…

Сљедећи

План јавних набавки роба и услуга за 2022. годину

post-bars