Vrati se na vrh

С А О П ШТ Е Њ Е у Сарајеву, 22.11.2021. године, одржана је 96. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеним појединачно изузеће споразума од забране – Уговора о ексклузивној дистрибуцији, закљученог између привредних субјеката „Stada Arzneimittel AG“ Bad Vilbel, Њемачка и „Opella Healthcare International SAS“ Gentilly, Француска, у смислу члана 4. став (3) и члана 5. Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Иницијатива за обнову – понављање поступка, поднесена од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, ради намјере стицања учешћа у привредним субјектом „Елта-Кабел д.о.о.“ Добој, Босна и Херцеговина, а који је окончан Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-05-26-1-005-24/19 од 18.07.2019. године, ради неиспуњења услова за покретање обнове поступка по службеној дужности.
Истим Закључком одбачен је Захтјев за утврђење ништавости одлука Конкуренцијског савјета, такође поднесен од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у истом поступку а све ради неиспуњења разлога из члана 256. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредних субјеката “ПЛИВА Хрватска д.о.о.” Загреб, Хрватска и “ПЛИВА д.о.о.” Сарајево, Босна и Херцеговина против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума на тржишту лијекова који се прописују и издају на терет здравственог осигурања Кантона Сарајево, у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредних субјеката „Крка Фарма д.о.о. за посредовање, пружање услуга и заступање страних фирми“ Сарајево, Босна и Херцеговина и „Крка, товарна здравил, д.д.“ Ново место, Словенија, против Владе Херцеговачко-неретванског кантона, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредних субјеката „Крка Фарма д.о.о. за посредовање, пружање услуга и заступање страних фирми“ Сарајево, Босна и Херцеговина и „Крка, товарна здравил, д.д.“ Ново место, Словенија, против Владе Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредних субјеката „Плива Хрватска д.о.о.“ и „Плива д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, против Владе Кантона 10, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредних субјеката „Крка Фарма д.о.о. за посредовање, пружање услуга и заступање страних фирми“ Сарајево, Босна и Херцеговина и „Крка, товарна здравил, д.д.“ Ново место, Словенија, против Владе Кантона 10, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији.

Мишљење на Нацрт Закона о адвокатури Федерације Босне и Херцеговине, по службеној дужности. Мишљењем је Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине констатовао да Нацрт закона о адвокатури не садржи одредбе у супротности са Законом о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „ASA Finance д.д.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, везано за намјеру куповине дионица друштва „АСА Осигурање д.д.“ Сарајево. Мишљењем је Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине констатовао да трансакција не представља концентрацију у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.


Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

Др сц. Амир Каралић предсједник Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине…

Сљедећи

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

post-bars