Vrati se na vrh

С А О П Ш Т Е Њ Е 95. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

у Сарајеву, 28.10.2021. године, одржана је 95. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту рачунарског програмирања на територији Босне и Херцеговине, којом привредни субјекат „Asecco SEE привредно друштво за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, стиче контролу над привредним субјектом „BS Telecom Solution д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредног субјекта „Arena Channels Group д.о.о.“ Београд, Србија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, на тржишту дистрибуције спортских канала са фудбалским садржајима високог квалитета, Арена Спорт, који укључују пренос италијанске фудбалске лиге, француске фудбалске лиге, хрватске фудбалске лиге, србијанске фудбалске лиге, Мтел Премијер Лиге БиХ, те УЕФА Лиге првака и УЕФА Лиге Европе путем ОТТ система у Босни и Херцеговини, као неоснован.
Такође, Рјешењем се одбија Захтјев привредног субјеката „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредног субјекта „Arena Channels Group д.о.о.“ Београд, Србија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, на тржишту дистрибуције спортских канала са фудбалским садржајима високог квалитета, Арена Спорт, који укључују пренос италијанске фудбалске лиге, француске фудбалске лиге, хрватске фудбалске лиге, србијанске фудбалске лиге, Мтел Премијер Лиге БиХ, те УЕФА Лиге првака и УЕФА Лиге Европе у Босни и Херцеговини, као неоснован.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредних субјеката „ЕМЕ д.о.о.“ Травник, Босна и Херцеговина, „Auto-Commerce д.о.о.“ Горњи Вакуф-Ускопље, Босна и Херцеговина и „Сервистранс д.о.о.“ Доњи Вакуф, Босна и Херцеговина, поднесен против Владе Средњобосанског кантона, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка д) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Истим Рјешењем је одбијен Приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од привредних субјеката „ЕМЕ д.о.о.“ Травник, Босна и Херцеговина, „Auto-Commerce д.о.о.“ Горњи Вакуф-Ускопље, Босна и Херцеговина и „Сервистранс д.о.о.“ Доњи Вакуф, Босна и Херцеговина, као неоснован.

Рјешење којим је одбијен Захтјев за обновом поступка број: УП–05-26-1-036-1/18 са Захтјевом за доношење закључка о начину управљања привредним субјектом „Блицнет д.о.о.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, до доношења правомоћне одлуке у обновљеном поступку, поднесен од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, над привредним субјектом „Блицнет д.о.о.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, као неоснован.

Закључак којим се одбацује Иницијатива за обнову – понављање поступка, поднесена од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, којом исти намјерава стећи појединачну контролу над привредним субјектом „Телрад Нет д.о.о.“ Бијељина, Босна и Херцеговина, а који је окончан Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-05-26-1-005-14/18 од 02.08.2018. године, ради неиспуњења услова за покретање поступка по службеној дужности.
Истим Закључком одбачен је Захтјев за утврђење ништавости одлука Конкуренцијског савјета, такође поднесен од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у истом поступку а све ради неиспуњења разлога из члана 256. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.

Закључак којим се одбацује Иницијатива за обнову – понављање поступка, поднесена од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, којом исти намјерава стећи појединачну контролу над привредним субјектом „Блицнет д.о.о.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, окончаним Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП- 05-26-1-036-20/18 од 20.12.2018. године, ради неиспуњења услова за покретање поступка по службеној дужности.
Истим Закључком одбачен је Захтјев за утврђење ништавости одлука Конкуренцијског савјета, поднесен од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, којом исти намјерава стећи појединачну контролу над привредним субјектом „Блицнет д.о.о.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, окончаним Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП- 05-26-1-036-20/18 од 20.12.2018. године, ради неиспуњења разлога из члана 256. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.

Закључак којим се одбацује Иницијатива за обнову – понављање поступка, поднесена од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина, којом исти намјерава стећи удио у привредном субјекту „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој, Босна и Херцеговина, окончаним Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-05-26-1-005-24/19 од 18.07.2019. године, ради неиспуњења услова за покретање поступка по службеној дужности.
Истим Закључком одбачен је Захтјев за утврђење ништавости одлука Конкуренцијског савјета, поднесен од стране привредног субјекта „Telemach БХ д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, у поступку који се водио по Пријави концентрације привредног субјекта „Мтел а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина којом исти намјерава стећи учешће у привредном субјекту „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој, Босна и Херцеговина, окончаним Рјешењем Конкуренцијског савјета број: УП-05-26-1-005-24/19 од 18.07.2019. године, ради неиспуњења разлога из члана 256. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране подноситеља „Stada Arzneimittel AG“ Bad Vilbel, Њемачка и „Opella Healthcare International SAS“ Gentilly, Француска, у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта „Унифарм д.о.о.“ Лукавац, Босна и Херцеговина, против Владе Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији.


Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

РЈЕШЕЊЕ о одбијању Захтјева за обновом поступка број: УП –…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Аsecco SЕЕ привредно…

post-bars