Vrati se na vrh

 Усклађивање закона и подзаконских аката са Законом о забрани дискриминације и Законом о равноправности сполова у БиХ

Усклађивање закона и подзаконских аката са Законом о забрани дискриминације и Законом о равноправности сполова у БиХ

„Усклађивање закона и подзаконских аката са Законом о забрани дискриминације и Законом о равноправности сполова у БиХ“ била је тема радионице у организацији АДС у периоду 13-14. септембра 2023. године која се одржала у хотелу Буна у Мостару.
Радионица је била намјењена особама које раде на изради правних прописа у институцијама БиХ (координатори/це за процјену утицаја прописа, координатори/це и замјеници/це координатора/ица за е-консултације, водитељи/це поступака). Учешће у истој испред Конкуренцијског узела је стручна савјетница Маја Пилатић.

Радионица се реализовала у сарадњи са Пројектом „ЕУ за људска права и сузбијање дискриминације“, а имала је за циљ да пристутним укаже на појавне облике дискриминације у друштву и прописима те на значај стандарда и принципа за усклађивање прописа са Законом о забрани дискриминације, Законом о равноправности сполова у БиХ, Закона о забрани дискриминације и Методологијом процјене утицаја приликом израде прописа те повезаности између истих.
Учесници су имали прилику да усвоје основе процјене утицаја прописа у погледу дискриминације и неравноправности сполова те да добију алате како да практично примјене научене вјештине.

Претходни

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Сљедећи

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Агенције…

post-bars