Vrati se na vrh

18/10/2022

Учешће на IV. Сједници Мреже за јавне финансије Савеза општина и градова ФБиХ

Дана 18.10.2022. године Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је узео учешће на IV. Сједници Мреже за јавне финансије Савеза општина и градова ФБиХ који је одржан у хотелу Тарчин Forest Resort & Spa, Сарајево. Представнице Конкуренцијског савјета БиХ, Лејла Шаковић Карић, Александра Дуњић и Кадина Карић, стручне савјетнице за питања конкуренције, су искористиле прилику да присутне упознају са надлежностима Конкуренцијског савјета БиХ као и на обавезу поступања органа локалне управе и самоуправе када посредно или непосредно учествују на тржишту у складу са релевантним одредбама Закона о конкуренцији БиХ и подзаконских аката.

Након уводног излагања отворена је конструктивна дискусија о предметима из праксе Конкуренцијског савјета БиХ у којима су утврђене повреде Закона о конкуренцији, наложене мјере за поступање те изречене казне. На тај начин се жељела остварити ефикаснија комуникација између релевантних органа општина и градова ФБиХ са Конкуренцијским савјетом која би имала за циљ превенцију кршења одредби Закона о конкуренцији. Разматрајући конкретне ситуације са којима се органи локалне самоуправе сусрећу у свом раду током провођења поступака јавних набавки, а које потпадају под потенцијална забрањена конкуренцијска дјеловања (bid rigging), указана је потреба да се организује радионица у којој би се искључиво разговарало о овим темама, а све у циљу ширења свијести о праву и пракси тржишне конкуренције на подручју Босне и Херцеговине и досљедне примјене легислативе из ове области.

Претходни

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 110. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

Сљедећи

Рјешење По Пријави концентрације привредних субјеката Елекропривреда Републике Српске и…

post-bars