Vrati se na vrh

18/10/2022

Sudjelovanje na IV. Sjednici Mreže za javne finansije Saveza općina i gradova FBiH

Dana 18.10.2022. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je sudjelovalo na IV. Sjednici Mreže za javne finansije Saveza općina i gradova FBiH koji je održan u hotelu Tarčin Forest Resort & Spa, Sarajevo.  Predstavnice Konkurencijskog vijeća BiH, Lejla Šaković Karić, Aleksandra Dunjić i Kadina Karić, stručne savjetnice za pitanja konkurencije, su iskoristile priliku da prisutne upoznaju sa nadležnostima Konkurencijskog vijeća BiH kao i na obvezu postupanja organa lokalne uprave i samouprave kada posredno ili neposredno sudjeluju na tržištu sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o konkurenciji BiH i podzakonskih akata.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je konstruktivna diskusija o predmetima iz prakse Konkurencijskog vijeća BiH u kojima su utvrđene povrede Zakona o konkurenciji, naložene mjere za postupanje te izrečene kazne. Na taj način se željela ostvariti učinkovitija komunikacija između mjerodavnih organa općina i gradova FBiH sa Konkurencijskim vijećem koja bi imala za cilj prevenciju kršenja odredbi Zakona o konkurenciji.  Razmatrajući konkretne situacije sa kojima se organi lokalne samouprave susreću u svom radu tokom provođenja postupaka javnih nabava, a koje potpadaju pod potencijalna zabranjena konkurencijska djelovanja  (bid rigging), ukazana je potreba da se organizuje radionica u kojoj bi se isključivo razgovaralo o ovim temama, a sve u cilju širenja svijesti o pravu i praksi tržišne konkurencije na području Bosne i Hercegovine i dosljedne primjene legislative iz ove oblasti.  

Prethodni

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 110. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Sljedeći

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije BC Manager – Bain Capital

post-bars