Vrati se na vrh

 2. стручна конференција о јавним набавкама

2. стручна конференција о јавним набавкама

Представнице Конкуренцијског всавјета, стручне сабјетнице за питања конкуренције, Александра Дуњић, Кадина Карић и Лејла Шаковић су, на позив организатора ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ Д.О.О. Бања Лука одржале предавање на Другој стручној конференцији о јавним набавкама која се одржала у хотелу Hills у Сарајеву у периоду од 27-28. априла 2023. године на тему:
“Надлежности и начин рада Конкуренцијског савјета, са посебним освртом на намјештање понуда у поступцима јавних набавки.”

Намјештање понуда (енгл. bid rigging) као повреда одредби о заштити тржишне конкуренције је један од најтежих облика забрањених споразума што се у праву конкуренције зову „картели“ за које се могу изрећи најтеже казне пред Конкуренцијским савјетом те је самим тим активно учешће на оваквим конференцијама од изнимне важности.

Током излагања акцентирано је да Конкуренцијски савјет нема првенствено за циљ кажњавање ради кршења одредби Закона о конкуренцији већ да упозори сва правна и физичка лица на које се примјењује одредбе Закона о конкуренцији на обавезу поштовања правила тржишне конкуренције утврђене овим Законом.Претходни

План набавки за 2023. годину

Сљедећи

Event on Economics of EU Competition Law: A Practical Guide…

post-bars