Vrati se na vrh

 2. stručna konferencija o javnim nabavkama
28/04/2023

2. stručna konferencija o javnim nabavkama

Predstavnice Konkurencijskog vijeća, stručne savjetnice za pitanja konkurencije, Aleksandra Dunjić, Kadina Karić i Lejla Šaković su, na poziv organizatora EVROPA KOMUNIKACIJE D.O.O. Banja Luka održale predavanje na Drugoj stručnoj konferenciji o javnim nabavkama koja se održala u hotelu Hills u Sarajevu u periodu od 27-28. aprila 2023. godine na temu:” Nadležnosti i način rada Konkurencijskog vijeća, sa posebnim osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabavki.”

Namještanje ponuda (engl. bid rigging) kao povreda odredbi o zaštiti tržišne konkurencije je jedan od najtežih oblika zabranjenih sporazuma što se u pravu konkurencije zovu „karteli“ za koje se mogu izreći najteže kazne pred Konkurencijskim vijećem te je samim tim aktivno učešće na ovakvim konferencijama od iznimne važnosti. Tokom izlaganja akcentirano je da Konkurencijskog vijeća nema prvenstveno za cilj kažnjavanje radi kršenja odredbi Zakona o konkurenciji već da upozori sva pravna i fizička lica na koje se primjenjuje odredbe Zakona o konkurenciji na obavezu poštovanja pravila tržišne konkurencije utvrđene ovim Zakonom.

Prethodni

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

Sljedeći

Event on Economics of EU Competition Law: A Practical Guide…

post-bars