Vrati se na vrh

 2. stručna konferencija o javnim nabavama
28/04/2023

2. stručna konferencija o javnim nabavama

Predstavnice Konkurencijskog vijeća, stručne savjetnice za pitanja konkurencije, Aleksandra Dunjić, Kadina Karić i Lejla Šaković su, na poziv organizatora EVROPA KOMUNIKACIJE D.O.O. Banja Luka održale predavanje na Drugoj stručnoj konferenciji o javnim nabavama koja se održala u hotelu Hills u Sarajevu u razdoblju od 27-28. travnja 2023. godine na temu:
“Nadležnosti i način rada Konkurencijskog vijeća, sa posebnim osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabava.”

Namještanje ponuda (engl. bid rigging) kao povreda odredbi o zaštiti tržišne konkurencije je jedan od najtežih oblika zabranjenih sporazuma što se u pravu konkurencije zovu „karteli“ za koje se mogu izreći najteže kazne pred Konkurencijskim vijećem te je samim tim aktivno sudjelovanje na ovakvim konferencijama od iznimne važnosti.

Tokom izlaganja akcentirano je da Konkurencijskog vijeća nema prvenstveno za cilj kažnjavanje radi kršenja odredbi Zakona o konkurenciji već da upozori sve pravne i fizičke osobe na koje se primjenjuje odredbe Zakona o konkurenciji na obvezu poštovanja pravila tržišne konkurencije utvrđene ovim Zakonom.

Prev Post

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

Next Post

Event on Economics of EU Competition Law: A Practical Guide…

post-bars