Vrati se na vrh

 TAIEX – Право тржишне конкуренције ЕУ и његова имплементација у домаће законодавство
31/01/2024

TAIEX – Право тржишне конкуренције ЕУ и његова имплементација у домаће законодавство

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је у периоду 17-18 јануара 2024. године у Сарајеву уз подршку TAIEX Секретаријата организовао радионицу под називом Право тржишне конкуренције ЕУ и његова имплементација у домаће законодавство.

Предавачице на Радионици су биле експертице из Агенције за заштиту тржишног натјецања Хрватске (АЗТН) Др Мирта Капурал, предсједница Агенције и Мр Бранимира Ковачевић, шефица одјела за међународну сарадњу Агенције.

Тема Радионице је била хармонизација домаћег законодавства са легислативом ЕУ из области тржишне конкуренције, изазови који се јављају у пракси на том путу, као и научене лекције и корисна искуства о чему су током дводневне Радионице говориле предавачице из Републике Хрватске.

Радионицу је уводним обраћањем отворила предсједница Конкуренцијског савјета Адиса Бегић, захваливши се присутнима на великом интересовању за ову Радионицу, након чега је Аида Мујагић, стручна савјетница за конкуренцију укратко изложила законодавни оквир заштите тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини, његову примјену у пракси, с посебним освртом на актуелне изазове код примјене Закона.

Током Радионице Др Капурал и Мр Ковачевић говориле су о хармонизацији права рконкуренције Републике Хрватске са правном стечевином ЕУ током процеса приступања у ЕУ, јачању инстиуционалних капацитета АЗТН и примјени европске праксе у области конкуренције. Нарочито интересантна су била предавања о откривању забрањених конкуренцијких дјеловања привредних субјеката с нагласком на картеле у поступцима јавних набавки уз презентацију конкрених случајева из праксе. Посебно су наглашене процедуре откривања тајних договора понуђача и доказивања картела. Ова тематика побудила је велико интересовање присутних и потакла активну дискусију.

Радионици је, поред запослених из Конкуренцијског савјета, био присутан велики број учесника из других институција свих нивоа власти. Са многима од њих Конкуренцијски савјет сарађује и размјењује информације, а неке од њих учествовале су и као странке у поступцима које је Конкуренцијски савјет водио. Стога се показало да је међуинституционална сарадња тема од посебне важности, посебно у свјетлу давања мишљења и препоруке о било ком аспекту конкуренције, што је једна од Законом прописаних надлежности Конкуренцијског савјета.

Активно учешће учесника Радионице указало је на потребу да се подјединим темама у будућности посветимо детаљније што свакако иде у прилог плановима Конкуренцијског савјета да се настави са праксом организовања радионица и семинара овог типа.

Претходни

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Сљедећи

САОПШТЕЊЕ СА КОНСТИТУИРАЈУЋЕ СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА

post-bars