PRIOPĆENJE u Sarajevu, 29.04.2022. godine, održana je 104. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 29.04.2022. godine, održana je 104. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu bankarskih usluga u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta „Nova banka“ a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina nad privrednom subjektom „Sberbank “ a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina kupovinom većine dionica.

Mišljenje po Zahtjevu „JP Međunarodni aerodrom Sarajevo“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, kojim je Konkurencijsko vijeće, na osnovu podataka navedenih u Zahtjevu, a u skladu sa članom 25. stav (1) pod f) Zakona o konkurenciji, ocijenilo da je tržište aviotransporta u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 29.04.2022. godine, održana je 104. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 29.04.2022. godine, održana je 104. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu bankarskih usluga u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „Nova banka“ a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina nad gospodarskim subjektom „Sberbank “ a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina kupovinom većine dionica.

Mišljenje po Zahtjevu „JP Međunarodni aerodrom Sarajevo“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, kojim je Konkurencijsko vijeće, na temelju podataka navedenih u Zahtjevu, a sukladno sa člankom 25. stavak (1) pod f) Zakona o konkurenciji, ocijenilo da je tržište aviotransporta u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine