R j e š e nj e po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata KRKA FARMA društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi Sarajevo, Bosna i Hercegovina i KRKA, tovarna zdravil d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija

Download (PDF, 437KB)