Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekta PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska i “PLIVA” d.o.o. Sarajevo, Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina protiv Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Download (PDF, 544KB)

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska i “PLIVA” d.o.o. Sarajevo, Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina protiv Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo

Download (PDF, 557KB)

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредних субјекта ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о., Прилаз баруна Филиповића 25, Загреб, Република Хрватска и “ПЛИВА” д.о.о. Сарајево, Трг хероја 10, Сарајево, Босна и Херцеговина против Владе Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71 000 Сарајево

Download (PDF, 779KB)