Vrati se na vrh

19/05/2022

Rješenje po Zajedničkoj Prijavi koncentracije privrednih subjekata Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovačka, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovačka, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovačka i Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovačka koja se odnosi na osnivanje novog privrednog subjekta Monilogi s.r.o., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka u obliku društva zajedničkog ulaganja

Prethodni

Predsjednik Konkurencijskog vijeća BiH Dr.sc. Amir Karalić prisustvovo na 21.…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekta PLIVA HRVATSKA…

post-bars