Vrati se na vrh

19/05/2022

Rješenje po Zajedničkoj Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovačka, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovačka, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovačka i Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovačka koja se odnosi na osnivanje novog gospodarskog subjekta Monilogi s.r.o., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka u obliku društva zajedničkog ulaganja

Prev Post

Predsjednik Konkurencijskog vijeća BiH Dr.sc. Amir Karalić prisustvovao na 21.…

Next Post

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata PLIVA HRVATSKA…

post-bars