Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Guma M d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina i Renault Nissan Slovenija d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija podnesenog od strane privrednog subjekta Autohit d.o.o Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Download (PDF, 447KB)