SAOPĆENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Dana 28.07.2022. godine na 54. sjednici Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine usvojeno je Rješenje o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH kojim se Nebojša Popić imenuje za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine počev od 01.06.2022. godine.


Konkurencijsko vijeće BiH

PRIOPĆENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

Dana 28.07.2022. godine na 54. sjednici Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine usvojeno je  Rješenje o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH kojim se Nebojša Popić imenuje za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine počev od 01.06.2022. godine.

Konkurencijsko vijeće BiH

PRESS RELEASE ON THE APPOINTMENT OF THE PRESIDENT OF THE COMPETITION COUNCIL OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

On 28 June 2022 at the 54th session of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, the Decision on the appointment of the President of the Competition Council of Bosnia and Herzegovina was adopted, appointing Nebojša Popić as the President of the Competition Council of BiH starting from 1 June 2022.


Competition Council of Bosnia and Herzegoovina

САОПШТЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА

Дана 28.07.2022. године на 54. сједници Савјета Министара Босне и Херцеговине усвојено је  Рјешење о именовању предсједника Конкуренцијског савјета БиХ којим се Небојша Попић именује за предсједника Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине почев од 01.06.2022. године.

Конкуренцијски савјет БиХ