З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве намјере концентрације привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, 71000 Сарајево, ул. Џемала Биједића 216, Босна и Херцеговина