М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине на „Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама“