Рјешење по Закључку о покретању поступка по службеној дужности против Града Добоја и привредног субјекта „Градска топлана Добој“ а.д. Добој