Рјешење по Пријави концентрације привредних субјеката Coca-Cola Hellenic Bottling Company- Србија, Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд и Концерн за производњу и промет кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац