РЈЕШЕЊЕ по Пријави концентрације привредног субјекта Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске

Download (PDF, 328KB)