Р Ј Е Ш Е Њ Е Одбија се Захтјев International Advertising Association-Chapter за Босну и Херцеговину против ТВ ОБН, ради нарушавања слободне тржишне конкуренције закљуцивањем споразума у којима примјењује разлиците услове за истовјетне трансакције с другим привредним субјектима, доводеци их у неравноправан положај у односу на конкуренцију, као неоснован.