Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за покретање поступка Удружења кориснка кредита „Швицарац“ Бугојно против привредних субјеката Аддико Банк д.д. Сарајево и Аддико Банк а.д Бања Лука, Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Агенције за банкарство Републике Српске