Vrati se na vrh

ЗАКЉУЧАК о обустављању поступка по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Мтел а.д., Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука која се односи на стицање контроле над привредним субјектом (..)** , куповином власничког удјела од стране Мтел-а.

Prethodni

Рјешење по пријави концетрације између привредних субјеката PHOENIX Pharma д.о.о.…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po rješenju broj: 01-26-3-08-167-II/13 od 14.09.2016. godine,…

post-bars