Vrati se na vrh

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Захтјева за покретање поступка привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег против привредног субјекта ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији

Prethodni

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Konkurencijskog vijeća Bosne…

Sljedeći

R J E Š E NJ Epo Zahtjevu za pokretanje…

post-bars