Vrati se na vrh

Закључак о продужењу рока за доношење рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 01-05-26-028-11-ИИ/2009 од дана 16.02.2010. године ради злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, против привредног субјекта БХ Телецом д.д. Сарајево

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-04-26-031-11-II/07 od 14.12.2007. godine…

Sljedeći

Zaključak о pоkrеtаnju postupka pо zahtjevu privrednih subjekata KOMUNALIJE HRGOVČIĆ d.o.o. Brčko…

post-bars