Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К одбацује се Пријава намјере концентрације привредног субјекта Клас д.д. Сарајево ради непостојања обавезе подношења исте, у смислу одредби Закона о конкуренцији

Prethodni

З А К Љ У Ч А К одбацује се…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-01-26-007-20-II/06 od 26.10.2006. godine…

post-bars