Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА Република Србија, физичког лица Петра Степановића, Београд, Република Србија и физичког лица Дејана Чакајца, Београд, Република Србија

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 82. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po zahtjevu privrednih…

post-bars