Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве намјере концентрације Одбацује се Пријава намјере концентрације припајањем привредног друштва «Велепромет – Бановићи» д.о.о., привредном друштву «Бинго» д.о.о. еxпорт-импорт, Тузла, ради непостојања концентрације у смислу одредби Закона о конкуренцији.

Prethodni

MIŠLJENJE po podnesku dostavljenom od JP HP Hrvatske telekomunikacije d.o.o.…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o koncentraciji privrednog…

post-bars