Vrati se na vrh

Obavještenje o Zajedničkom izvještaju o koncentraciji privrednih subjekata Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Tatradžálovas a. Slovaki, banka 811 06 Bratislava, Slovačka, 365.banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovačka, i Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovačka (ČSOB), što se odnosi na osnivanje novog poslovnog subjekta, Mongolská obchodná ni19ská m. 90 Bratislava, Slovačka u obliku zajedničkog ulaganja

Prethodni

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije „Nova banka“ a.d. Banja Luka –…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekta „EOS Invest GmbH“,…

post-bars