Vrati se na vrh

РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Аsecco SЕЕ привредно друштво за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 71000 Сарајево која се односи на куповину (..)** удјела основног капитала привредног субјекта BS Тelecom Solution д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг и развој, Бранилаца Сарајева 20, 71000 Сарајево

Prethodni

PRIOPĆENJE 95. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

Sljedeći

Dr. sc. Amir Karalić predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine…

post-bars